Gazlı Sondürme

heading

Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri

Söndürücü Gaz Tipi Seçim KriterleriSöndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri10.5.1 Inert gazlar ve halokarbon türevi gazlar, aynı standartta yer alan ve otoritelerin çoğutarafından aynı standart kapsamında temiz gaz olarak birlikte değerlendirilir. Söndürücü gaztipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarakilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir. Söndürücü gaz tipleri içinkarakteristikler, Ek B Tablo 1’de verilmiştir.10.5.2 Halokarbon türevi gazların seçiminde aşağıdDEVAMI